คำสำหรับใช้ในการค้นหา :

อุปกรณ์จุดไฟ-FIRE STARTER