คำสำหรับใช้ในการค้นหา :

eneloop Battery

 

GRADE B