คำสำหรับใช้ในการค้นหา :

กรรไกรตัดหนังและแหนบ by ครูแว่น frogmangear